Αναβολή της συνεδρίασης 13/10/2017 Δ. Σ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Πάροδος Α. Κοζώνη
Ναύπακτος Τ.Κ. 30300
Πληροφορίες : Μπισμπίκη Αγγελική
Τηλέφωνο: 26340 – 38546
Fax: 26340 – 38546
Email: limennafpakt@yahoo.gr

Ναύπακτος: 13-10-2017
Αριθ. Πρωτ.: 974

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου αναβάλλει την προγραμματισμένη συνεδρίαση για σήμερα 13-10-2017 λόγω έλλειψης απαρτίας.

Εκ του Δημοτικού Λιμενικού
Ταμείου Ναυπάκτου