Νέα Ανακοίνωση για επιλέξιμους βοσκότοπους έτους 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Ναύπακτος 16-10-2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣ: ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Καλούνται οι κτηνοτρόφοι στους οποίους κατανεμήθηκαν από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε επιλέξιμοι βοσκότοποι για το έτος 2016, να προσέλθουν (με την αστυνομική τους ταυτότητα) εντός 10 ημερών στο Δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής τους Ενότητας που κατοικούν για να παραλάβουν το έντυπο κατανομής βοσκοτόπων για το έτος 2016.
Στη συνέχεια θα πρέπει να καταβάλουν το αντίστοιχο μίσθωμα μέχρι 31-12-2017 (σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο που θα παραλάβουν).

Επισημαίνουμε ότι η μη τήρηση της παραπάνω υποχρέωσης εκ μέρους των κτηνοτρόφων συνεπάγεται την ανάκληση της κατανομής της βοσκήσιμης γαίας για το έτος 2018.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος

ΚΟΤΣΑΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ