Εκδήλωση ενδιαφέροντος για υπηρεσίες της δράσης Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2017-18

kdapmeaΚΕΔΝ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Ε.Ο.Αντιρρίου-Ναυπάκτου
Κόμβος Περιφερειακού
30020 ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ
Τηλ: 2634038111 Fax : 2634038552
mail dkeanafpaktias@gmail.com
ΑΦΜ 800238641

Ανακοίνωση
αρ.πρωτ.230/18-10-2017

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ναυπακτίας (ΚΕΔΝ) στα πλαίσια της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» 2017-18 και για την δομή ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, προσκαλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια των κάτωθι υπηρεσιών:
• Υπηρεσίες Λογοθεραπευτή
• Υπηρεσίες Ψυχολόγου
• Υπηρεσίες Κοινωνικού Λειτουργού

Απαραίτητη προϋπόθεση για τις υπηρεσίες αυτές, αποτελεί η προσκόμιση αποδεικτικών δικαιώματος παροχής της υπηρεσίας (π.χ. έναρξη στη Δ.Ο.Υ, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, τίτλοι σπουδών, διπλώματα), όπως κατά περίπτωση απαιτείται και η δυνατότητα έκδοσης των αναλόγων φορολογικών παραστατικών.
Οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα περιλαμβάνει την οικονομική προσφορά ανά ώρα και πλήρη στοιχεία (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail) του ενδιαφερομένου. Η διάρκεια των υπηρεσιών θα είναι από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2017.
Οι προσφορές θα κατατίθενται στα γραφεία της ΚΕΔΝ ( ΕΟ Αντιρρίου-Ναυπάκτου κόμβος περιφερειακού Πλατανίτης Αντιρρίου τηλ 2634038111) από 19/10/2017 έως 27/10/2017
από 09:00 -14:00 καθημερινά.

Ναύπακτος 18-10-2017
Ο πρόεδρος ΔΣ

Κονίδας Παναγιώτης