Κατεπείγουσα Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας – 23/10/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143-160
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 23-10-2017
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 26133

ΠΡΟΣ
1. κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους
2. κ. Δήμαρχο
3. κ. Πρόεδρο Δ.Κ. Ναυπάκτου

ΘΕΜΑ: «Κατεπείγουσα Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας»

Σας προσκαλούμε, την Δευτέρα 23-10-2017 και ώρα 17:30 μ.μ να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε Κατεπείγουσα συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

1. Χορήγηση αδειών συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη Ναυπάκτου 2017. (εισηγητής κ. Σύψας)
(Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω έναρξης της Εμποροπανήγυρης στις 26-10-2017).
2. Έγκριση της 111/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. για την εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 50 του Ν.4483/28-7-2017 που αφορά τα χορηγηθέντα δάνεια των Ν.Π.Ι.Δ. των Ο.Τ.Α. και των Δημοτικών Επιχειρήσεων αυτών. (εισηγητής κ. Σμπούκη)
(Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αίτησης έως 31-10-2017)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κοτρωνιάς Θωμάς

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)
1. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
2. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
3. Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
4. Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
5. Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)