Χορήγηση δελτίων μετακίνησης Α.Μ.Ε.Α. από τα Κ.Ε.Π.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Κ.Ε.Π. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Τηλ.: 26340 38255
FAX: 26340 29955

Ναύπακτος 24-10-2017
Αριθ. Πρωτ.: 890/ΚΕΠ0780

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ανακοινώνεται ότι η χορήγηση δελτίων μετακίνησης Α.Μ.Ε.Α. για το έτος 2017 ξεκινά στις 26 Οκτωβρίου 2017 και λήγει στις 30 Νοεμβρίου 2017.
Τα δελτία θα χορηγούνται από τα Κ.Ε.Π.