Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας – 30/10/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143-160
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 25-10-2017
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 26364

ΠΡΟΣ
1. κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους
2. κ. Δήμαρχο
3. κ. Πρόεδρο Δ.Κ. Ναυπάκτου

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας»
Σας προσκαλούμε, την Δευτέρα 30-10-2017 και ώρα 17:30 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Αίτημα δημοτικών συμβούλων «Ενημέρωση – συζήτηση για τη ΔΕΥΑΝ (Οικονομική κατάσταση, στελέχωση – προσωπικό, Οργάνωση, Διοίκηση, επενδυτικό πρόγραμμα κλπ». (Εισηγητής κ.Κοτρωνιάς)
2. Παράτασης περαίωσης προθεσμίας του έργου με τίτλο «Οδοποιία Δ.Κ. Ναυπάκτου» (Εισηγητής κ.Καρακώστας)
3. Παράταση περαίωσης προθεσμίας εργασιών της Πράξης «Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων οικισμού Σίμου Πυλλήνης, Υποέργο 2 με τίτλο: Ανάπλαση Δραγατσούλα Τ.Κ. Σίμου». (Εισηγητής κ.Καρακώστας).
4. Ορισμός Προέδρου και δύο (2) μελών των παραγωγικών τάξεων του Δήμου Ναυπακτίας στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας διετίας 2017-2019. (εισηγητής κ.Καρακώστας)
5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος. (εισηγητής κ. Σύψας).
6. Εισηγητική έκθεση Γ΄ τριμήνου του έτους 2017 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. (εισηγητής κ. Σύψας).
7. Έγκριση χορήγησης σε χρήμα Μέσων Ατομικής Προστασίας και Γάλακτος σε δικαιούχους υπαλλήλους. (εισηγητής κ. Σύψας).
8. Συμμετοχή του Δήμου Ναυπακτίας στην 33η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Philoxenia 2017, στη Θεσσαλονίκη. (εισηγητής κ.Σύψας).
9. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών (έκτακτων αναγκών)-(ΤΕ Πληροφορικής στο Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Διαφάνειας του Δήμου μας) (εισηγητής κ. Φράγκος)
10. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών (έκτακτων αναγκών)-(ΔΕ Διοικητικού στο Τμήμα Ταμείου του Δήμου μας). (εισηγητής κ. Φράγκος)
11. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών (έκτακτων αναγκών)-(ΥΕ Εργάτη στην Δ.Ε. Αντιρρίου του Δήμου μας). (εισηγητής κ. Φράγκος)
12. Συνδιοργάνωση του Δήμου Ναυπακτίας με την Δημόσια Παπαχαραλάμπειο Βιβλιοθήκη Ναυπάκτου προγράμματος δράσεων δημιουργικής απασχόλησης. (εισηγητής κ.Σιαμαντάς)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κοτρωνιάς Θωμάς

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)
1. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
2. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
3. Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
4. Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
5. Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)
1. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας.
2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών.
3. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου.
4. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
5. Ο.ΣΥ.Ν.
6. Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.