Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας – 1/11/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143-160
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 27-10-2017
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 26469

ΠΡΟΣ
1. κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους
2. κ. Δήμαρχο
3. κ. Πρόεδρο Δ.Κ. Ναυπάκτου

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας»

Σας προσκαλούμε, την Τετάρτη 1-11-2017 και ώρα 18:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ενημέρωση – συζήτηση για τον Διαμεσολαβητή του Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα ΡΟΜΑ του Δήμου Ναυπακτίας. (Εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
2. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ. Σύμης, Παλαιόπυργου, Ανθόφυτου». (Εισηγητής κ.Καρακώστας)
3. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση και ανύψωση σχαρών, φρεατίων Δ.Ε. Ναυπάκτου». (Εισηγητής κ.Καρακώστας)
4. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής – προσωρινής παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις Τ.Κ. Δ.Ε Πλατάνου» (Εισηγητής κ.Καρακώστας)
5. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής – προσωρινής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Δ.Ε. Πυλήνης (Ελευθέριανη, Παλαιόπυργος, Ανθόφυτο, Γάβρος)». (Εισηγητής κ.Καρακώστας)
6. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής – προσωρινής παραλαβής του έργου «Εσωτερική Οδοποιία Τκ Καταφυγίου, Αναβρυτής, Κεντρικής, Ελατόβρυσης, Καλλονής, Κυδωνιάς ΔΕ Αποδοτίας (Εισηγητής κ.Καρακώστας).
7. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση Διαμόρφωση Ανατολικού τμήματος πόλης Ναυπάκτου με σύνδεση των πλατειών Φαρμάκη – Πιά – Κεφαλόβρυσου – Τζαβελαίων Ησιόδου & Οξύλου» (Εισηγητής κ.Καρακώστας)
8. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Επούλωση λάκκων Οδικού Δικτύου Δ.Ε. Ναυπάκτου» (Εισηγητής κ.Καρακώστας)
9. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ. Στύλια – Φαμήλα – Στράνωμα» (Εισηγητής κ.Καρακώστας)
10. Παράταση μίσθωσης οικοπέδου για να χρησιμοποιηθεί ως προσωρινός χώρος στάθμευσης οχημάτων των υπαλλήλων και των επισκεπτών των υπηρεσιών του Δήμου που βρίσκονται στην Παλαιοπαναγιά Ναυπάκτου. (εισηγητής κ. Σύψας)
11. Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του τέως Δημοτικού Σχολείου της Τ.Κ Στύλιας στον Πολιτιστικό – Εξωραϊστικό Σύλλογο Στύλιας Ναυπακτίας «Κοίμηση της Θεοτόκου». (εισηγητής κ. Σύψας)
12. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους. (εισηγητής κ. Σύψας).
13. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα. (εισηγητής κ. Σύψας)
14. Μετατόπιση στύλου ΔΕΗ στην ΤΚ Γαβρολίμνης. (εισηγητής κ.Κοτσανάς)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κοτρωνιάς Θωμάς

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)
1. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
2. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
3. Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
4. Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
5. Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)
1. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας.
2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών.
3. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου.
4. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
5. Ο.ΣΥ.Ν.
6. Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.