Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΡΟΣ ΧΥΤΑ ΜΕ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΒΛΑΧΟΜΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΡΟΣ ΧΥΤΑ

syndesmosΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Δ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
1ης ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν.ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΙΛ. ΤΖΑΒΕΛΑ 37 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
Α.Φ.Μ. 998515460
Δ.Ο.Υ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
E-mail : ty.tme.dhmos.nafpaktias@gmail.com

Ναύπακτος 01-11-2017
Αριθ. Πρωτ. : 658

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργου
Έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ «ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΡΟΣ ΧΥΤΑ» ΜΕ « ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΒΛΑΧΟΜΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΡΟΣ ΧΥΤΑ»
προϋπολογισμού 60.000 € (με Φ.Π.Α.)

Ο Συνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης ΓΕΝ προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία (συνοπτικό διαγωνισμό) για την εκτέλεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ «ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΡΟΣ ΧΥΤΑ» ΜΕ « ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΒΛΑΧΟΜΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΡΟΣ ΧΥΤΑ» προϋπολογισμού 60.000,00 € (με Φ.Π.Α.) με δικαίωμα συμμετοχής εργοληπτικές επιχειρήσεις εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ως εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. Το έργο θα εκτελεστεί στην Δ. Ε. Ναυπάκτου του Δήμο Ναυπακτίας στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας .
Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 άρθρο 221 παρ. 10 .

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου

Σαλαμούρας Χρήστος

Εσωτερική Διανομή:
• Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
• Χ.Α.