Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 7/11/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Παυλοχρήστου Σπυριδούλα
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 3/11/2017
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 27018

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής».

Σας προσκαλούμε, την 7-11-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:15 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37), για να συνεδριάσουμε σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων.
2. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας της υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Κατσούδα Ευσταθίας.
3. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας της υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Γιαννίκα Κωνσταντίνας.
4. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας της υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Χρυσανθοπούλου Γεωργίας.
5. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας της υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Κατσιγιάννη Παρασκευής.
6. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Κοτσανά Δημητρίου.
7. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Στάικου Νικολάου.
8. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Στάικου Νικολάου.
9. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Στάικου Νικολάου.
10. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Στάικου Νικολάου.
11. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Στάικου Νικολάου.
12. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Πανουργιά Ηλία.
13. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Πανουργιά Ηλία.
14. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Πανουργιά Ηλία.
15. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Πανουργιά Ηλία.
16. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Πανουργιά Ηλία.
17. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Πανουργιά Ηλία.
18. Κατάργηση δίκης σε συνέχεια της Α89/2017 Απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου.
19. Εξέταση αιτήματος υπαλλήλων για νομική εκπροσώπηση.
20. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης, για την προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων.
21. Προμήθεια Ελαστικών, λόγω του κατεπείγοντος

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Λουκόπουλος Παναγιώτης