Σχετικά με την υποβολή πρότασης χρηματοδότηση της πράξης: Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων 1ης και 4ης ΓΕΝ Αιτ/νίας σε υλοποίηση των αρ. 55/2017 απόφαση Δ.Σ. Συνδέσμου και 275/2017 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Ναυπακτίας

syndesmosΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Δ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
1ης ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν.ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΙΛ. ΤΖΑΒΕΛΑ 37 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

Ναύπακτος 03-11-2017

ΘΕΜΑ : Σχετικά με την υποβολή πρότασης χρηματοδότηση της πράξης «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων 1ης και 4ης ΓΕΝ Αιτ/νίας» σε υλοποίηση των αρ. 55/2017 απόφαση Δ.Σ. Συνδέσμου και 275/2017 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Ναυπακτίας.

Σε υλοποίηση της αρ. 55/2017 απόφαση Δ.Σ. συνδέσμου στις 17-7-2017 και της 275/2017 όμοια του Δήμου Ναυπακτίας την ίδια ημέρα όπου αποφασίστηκε
α. Η απόσυρση της με αρ. πρωτ. 29281/28-11-2016 Δήμου Ναυπακτίας αίτησης χρηματοδότησης της Πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1ης ΚΑΙ 4ης ΓΕΝ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ»
β. Η υποβολή νέας αίτησης χρηματοδότησης της Πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1ης ΚΑΙ 4ης ΓΕΝ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ» στο ΕΣΠΑ 2014-2020
Σας γνωρίζουμε ότι
1. Την επόμενη μέρα στις 18-7-2017 δημοσιεύτηκε Πρόσκληση , με Κωδικό:14.6i.27.7-8.2 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)», όπου επιλέξιμες είναι οι ακόλουθες δράσεις :
– Δημιουργία μονάδων ανάκτησης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων και συμμείκτων αστικών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης όλου του απαραίτητου εξοπλισμού και βοηθητικών εγκαταστάσεων για τη λειτουργία τους.
– Επεκτάσεις Χώρων Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ), συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης όλου του απαραίτητου εξοπλισμού και βοηθητικών εγκαταστάσεων για τη λειτουργία τους, εφόσον προβλέπονται στο οικείο επικαιροποιημένο ΠΕ ΣΔΑ ως οι μόνες υποδομές τελικής διάθεσης υπολειμμάτων
– Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την παροχή των απαραιτήτων τεχνικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών κατά τη διάρκεια υλοποίησης και δοκιμαστικής λειτουργίας των πράξεων, με συνολικό προϋπολογισμό που δεν ξεπερνά το 3% του προϋπολογισμού της πράξης .
– Εργασίες αρχαιολογίας, ως υποέργο με δικαιούχο εταίρο την οικεία Εφορεία αρχαιοτήτων.
– Συνδέσεις με δίκτυα ΟΚΩ.

2. Υπήρξε λοιπόν ΑΜΕΣΑ όπως δηλώναμε στο δημοτικό συμβούλιο της προηγούμενης ημέρας, (επισυνάπτουμε τα πρακτικά της συζήτησης) η δυνατότητα υποβολής νέας πρότασης σύμφωνα με τον σχεδιασμό της 17-7-2017 μια και η Πράξη «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1ης ΚΑΙ 4ης ΓΕΝ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ» περιέχει κύρια υποέργα που διαθέτουν υψηλό βαθμό ωριμότητας δηλαδή που διαθέτουν εν ισχύ περιβαλλοντική αδειοδότηση και εγκεκριμένες μελέτες (ήταν προαπαιτούμενο της πρότασης).
Δυστυχώς όμως όπως φαίνεται και από τα πρακτικά της συζήτησης στο δ. σ. υπήρξε παράταξη (η ΑΔΚΝ του κ. Μπουλέ) που έδωσε μάχη για να μην κατατεθεί έγκαιρα η πρόταση.
3. Την ιδία ημέρα έγινε απόσυρση της αρχικής αίτηση. Στην συνέχεα υποβλήθηκε η αρ. 17630/18-7-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ της πράξης με τίτλο « Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων 1ης και 4ης ΓΕΝ Αιτ/νίας », κωδικό MIS5009843 και συνολική δημόσια δαπάνη 15.113.200,00 ευρώ
4. Η αίτηση κατατέθηκε ηλεκτρονικά την ίδια ημέρα ( 18-7-2017) και πήρε πρωτόκολλο 8402/19-7-2017 .
5. Σεπτέμβριο έγινε συνάντηση στο γραφείο του αναπληρωτή υπουργού περιβάλλοντος και ενέργειας παρουσία του αναπληρωτού Σωκράτη Φάμελλο, του γενικού γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του υπουργείου Εσωτερικών Ευάγγελο Καπετάνιο , τεχνικών συμβούλων των δύο υπουργείων , εκπροσώπων των Δήμων Μεσολογγίου – Ναυπακτίας – Θέρμου , όπου μετά την παρουσίαση της πρότασης του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης ΓΕΝ « ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1ης ΚΑΙ 4ης ΓΕΝ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ» αποφασίστηκε ο συντονισμός των εμπλεκόμενων φορέων ώστε μέχρι τέλος Οκτωβρίου να έχουν γίνει κάποιες απαραίτητες συμπληρώσεις.

Χθες 02-11-2017 σε τεχνική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Υπουργείο «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» με στελέχη Ενδιάμεσων διαχειριστικών όλης της Ελλάδας και Φο. Δ.Σ.Α. έγινε ειδική αναφορά στην αίτηση χρηματοδότησης της Ναυπάκτου και τον τρόπο επαναυποβολής της πρότασης που έδωσε πλεονέκτημα ένταξης μιας ώριμης πρότασης που στην πρόσκληση 1465 του 2016 δεν είχε καμία ελπίδα προτρέπονται διαχειριστικές αρχές σε όμοιες περιπτώσεις να ακολουθούσουν την παραπάνω διαδικασία ( παράδειγμα η Ναύπακτος) .

Τα πλεονεκτήματα της πρότασής μας είναι ότι προκρίνει την Διαδημοτική συνεργασία
Υπάρχει η Αίτηση Τροποποίησης Μ Π Ε, έχει άμεση χωροθέτηση, εγκεκριμένες προμελέτες και αποδεδειγμένα βιώσιμη πρόταση Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων

Η πρόταση σύμφωνα με τα παραπάνω έχει θετική ανταπόκριση με σχεδόν σίγουρη την χρηματοδότηση το ύψος της οποίας θα οριστικοποιηθεί μετά τον προσδιορισμό της αντιστάθμισης από το Υπουργείο Οικονομικών

Αν όλα πάνε καλά και φθάσουμε στην υλοποίηση της πρότασης, η Ναυπακτία θα έχει λύσει το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε., με περιβαλλοντική ευαισθησία, για πολλές δεκαετίες στο μέλλον.
Με την πρόταση θα χρηματοδοτηθεί η μετατροπή του ΧΥΤΑ Βλαχομάνδρας σε Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων. Σε αυτόν, σύμφωνα με τον σχεδιασμό θα θάβονται μόνο το 25% των σκουπιδιών, αφού τα υπόλοιπα θα ανακυκλώνονται ή θα μετατρέπονται σε λίπασμα (κομπόστ) στο εργοστάσιο κομποστοποίησης που θα λειτουργήσει στον χώρο. Με τις παρεμβάσεις αυτές θα δημιουργηθούν 10 περίπου νέες θέσεις εργασίας, ενώ θα είναι σημαντικά φθηνότερη για τον πολίτη η διαχείριση των απορριμμάτων. Έτσι ανατρέπεται πλήρως ο πανάκριβος και περιβαλλοντικά κακός σχεδιασμός που είχε γίνει στην προηγούμενη δημοτική περίοδο.

Διαβάστε τη σχετική συζήτηση του Δημοτικού Συμβουλίου.