Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας – 13/11/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143-160
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 9 -11-2017
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 27567

ΠΡΟΣ
1. κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους
2. κ. Δήμαρχο
3. κ. Πρόεδρο Δ.Κ. Ναυπάκτου

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας»

Σας προσκαλούμε, την Δευτέρα 13-11-2017 και ώρα 17:30 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ενημέρωση- συζήτηση για το κτιριακό θέμα του ΕΠΑΛ. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
2. Ενημέρωση-συζήτηση για τις εξελίξεις στα πολεοδομικά θέματα της Δ.Ε Ναυπάκτου (εισηγητής κ. Καρακώστας)
3. Υπαγωγή της ΔΕΥΑΝ Ναυπακτίας στις διατάξεις του αρ.14 του Ν.4483/2017 περί «Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΥΑ προς τον οικείο δήμου» (εισηγητής κ. Σύψας)
4. Συζήτηση επί αιτήματος δημοτικών συμβούλων και λήψη απόφασης για την κατασκευή ή μη χωμάτινων εδαφοδεξαμενών εξάτμισης ελαιοτριβείου στη ΤΚ Καλαβρούζας ΔΕ Χάλκειας (εισηγητής κ. Τραχύλης)
5. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής της υπηρεσίας «Μίσθωση λυόμενης κατασκευής για την στέγαση του χώρου διεξαγωγής της Εμποροπανήγυρης και της έκθεσης Νόστος» (εισηγητής κ. Σύψας)
6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος. (εισηγητής κ. Σύψας)
7. Έγκριση μετακίνησης αιρετών για συμμετοχή στο συνέδριο της ΚΕΔΕ (εισηγητής κ. Σύψας)
8. Έγκριση μελέτης και επιλογή διαδικασίας σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου με τίτλο «Αντιπλημμυρικά έργα Δημοτικής Ενότητας Αντιρρίου» (εισηγητής κ. Καρακώστας)
9. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών (έκτακτων αναγκών) των ορεινών Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου μας Αποδοτίας και Πλατάνου (εισηγητής κ. Φράγκος)
10. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΝΩ ΧΩΡΑΣ» (εισηγητής κ. Κοτσανάς)
11. Διοργάνωση ψυχαγωγικής εκδρομής του ΚΑΠΗ – έγκριση δαπάνης. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
12. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κοτρωνιάς Θωμάς

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)
1. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
2. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
3. Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
4. Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
5. Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)
1. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας.
2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών.
3. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου.
4. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
5. Ο.ΣΥ.Ν.
6. Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.