Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας – 4/12/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143-160
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 17-11-2016
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 28273

Π Ρ Ο Σ
1. κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους
2. κ. Δήμαρχο
3. κ. Πρόεδρο και κ.κ. Συμβούλους
Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου
4. κ.κ. Προέδρους και Συμβούλους
Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου.
5. κ.κ. Εκπροσώπους
Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου.

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας»

Σας προσκαλούμε, την 4-12-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε Ειδική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 και τις διατάξεις του άρθρου 217 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) με θέμα :

• Απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής σε ότι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης.

Στην συνεδρίαση αυτή καλούνται οι κάτοικοι και όλοι οι φορείς του Δήμου μας.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κοτρωνιάς Θωμάς

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)
1. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
2. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
3. Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
4. Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
5. Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)

1. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

2. Φορείς του Δήμου Ναυπακτίας.