Πληρωμή των Προνοιακών επιδομάτων Διμήνου Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Φαρμάκη 26
Ταχ.Κώδικας:30300
Πληροφορίες: Μίχου Β.
ΤELEFAX:2634027026

Ναύπακτος 15/11/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας κάνουμε γνωστό ότι η πληρωμή των Προνοιακών επιδομάτων, Διμήνου Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2017 (Ε΄ Δίμηνο 2017) για τους δικαιούχους της περιοχής μας, αρχίζει από την Δευτέρα 20/11/2017.

Ο Αντιδήμαρχος
Κοινωνικής Αλληλεγγύης &
Κοινωνικών Υποθέσεων

Σιαμαντάς Γεώργιος