Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση ακινήτου από το ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΟΖΩΝΗ

ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΟΖΩΝΗ
Ταχ. Δ/νση: Μεσολογγίου 40,
Ναύπακτος, Τ.Κ.30300
Πληρ: Τσέλιου Ιωάννα
Email : nanatseliou@hotmail.gr
Τηλ: 6944919940

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, του Ιδρύματος με την επωνυμία << ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΟΖΩΝΗ >>, με έδρα την Ναύπακτο, ως διαχειριστής αυτού, δέχεται κλειστές προσφορές για την εκμίσθωση ακινήτου επί της οδού Τζαβέλλα, αριθμ. 39 και Κοζώνη 2 στην Ναύπακτο του Νομού Αιτωλ/νίας. Το ακίνητο είναι ισόγειο, έχει καθαρή επιφάνεια 48,00 Μ2, η διάρκεια μίσθωσης θα είναι από πέντε (5) χρόνια το ελάχιστο και μέχρι εννέα (9) χρόνια το ανώτερο και η προεκτίμηση του μηνιαίου μισθώματος ορίζεται στο ποσόν των διακοσίων ογδόντα πέντε (285,00) ευρώ, πλέον χαρτοσήμου 3,6%.
Τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται ή θα αποστέλλονται με συστημένη επιστολή στα γραφεία του Ιδρύματος στην Ι. Μητρόπολη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, οδός Αθανασιάδη Νόβα, αριθμός 1, Ναύπακτος, ΤΚ 30300 με την ένδειξη: <<Προσφορά για την μίσθωση ισογείου καταστήματος ιδιοκτησίας του Ιδρύματος Ανδρέου Κοζώνη.>>.
Εντός του φακέλου της προσφοράς θα υπάρχει δεύτερος σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη << Οικονομική προσφορά για την μίσθωση ισογείου καταστήματος ιδιοκτησίας του Ιδρύματος Α. Κοζώνη>>
Αντίγραφα της διακήρυξης εκμίσθωσης όπου αναφέρονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να προμηθεύονται από τα Γραφεία του Ιδρύματος στην Ι. Μητρόπολη Ναυπάκτου & Αγίου Βλασίου, οδός Αθανασιάδη Νόβα, αριθμός 1, Τ.Κ. 30300, Ναύπακτος.
Για πρόσθετες πληροφορίες στην Γραμματέα του ιδρύματος κα Ιωάννα Τσέλιου τηλ: κινητό 6944919940, σταθερό 2634027062 και στο email : imnav@otenet.gr

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ