ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ο Δήμος Ναυπακτίας, δύναται να προβεί στην απευθείας μίσθωση χώρων προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για στάθμευση οχημάτων δυτικά της πόλης Ναυπάκτου,. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τρία (3) έτη με δυνατότητα παράτασης επιπλέον τριών ετών.
Το προσφερόμενο ακίνητο, (κτίριο), θα πρέπει να ευρίσκεται εντός των ορίων της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου, και συγκεκριμένα εντός των οδών «Εθνικής Αντιστάσεως – Θέρμου – Σοϊδά – Ναυμαχίας » και να έχει στεγασμένη επιφάνεια από 180 έως 250 τ.μ.
Τα μίσθια πρέπει να βρίσκονται στη περιοχή δυτικά της πόλης Ναυπάκτου που περικλείεται από τις οδούς Θέρμου, Εθνικής Συμφιλίωσης, Πραντούνα, Εθνικής Αντιστάσεως, Ναυμαχίας και Σοϊδά καθώς και Δυτικά του χειμάρρου Λαγκαδούλα στα προβλεπόμενα από το Σχέδιο Πόλης οικοδομικά τετράγωνα με αριθμό 299,301,302,311,312,313 και να έχουν έκταση 500,00 τετραγωνικά μέτρα και πλέον. Αναλυτικά όλα τα άρθρα της με αριθ. πρωτ. 20350/28-08-2017 διακήρυξης δημοπρασίας θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Ναυπακτίας.
Οι ενδιαφερόμενοι, που είναι ιδιοκτήτες ακινήτων καταλλήλων για τον ανωτέρω σκοπό καλούνται να υποβάλλουν στο Δήμο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης, έγγραφες προσφορές ενδιαφέροντος.
Πληροφορίες θα παρέχονται από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, τμήμα Εσόδων και Περιουσίας, Πάρ. Κοζώνη, Ναύπακτος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες η στο τηλέφωνο 26340-38544.