Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – 1/12/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143-160
FAX: 263436012

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 27-11-2017
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 28880

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»

Σας προσκαλούμε την Παρασκευή 1-12-2017, και ώρα 14:00 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση κανονισμού διοργάνωσης και λειτουργίας Χριστουγεννιάτικης Αγοράς Ναυπάκτου.
2. Έκδοση κανονιστικής απόφασης για λήψη προσωρινών μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων (Χριστούγεννα-Πρωτοχρονιά-Θεοφάνεια) του Δήμου Ναυπακτίας.
3. Παροχή γνώμης για κατάργηση ή διατήρηση κενωθείσας θέσης περιπτέρου της αποθανόντος αδειούχου αναπήρου πολέμου Κυρίτση Θεοδώρου του Γεωργίου, στην δημοτική κοινότητα Ναυπάκτου-Δ.Ε. Ναυπάκτου του Δ. Ναυπακτίας.
4. Ανάκληση αδείας λειτουργίας Κ.Υ.Ε. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΔΩΝ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» της κ. Ζιαμπάρα Αντωνίας που βρίσκεται στην Τ.Κ. Μηλιάς Δήμου Ναυπακτίας και σφράγιση αυτού λόγω αυθαίρετου κτίσματος.

Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σύψας Ιωάννης