Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας – 4/12/2017 (2)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143-160
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30-11-2017
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 29294

ΠΡΟΣ
1. κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους
2. κ. Δήμαρχο
3. κ. Πρόεδρο Δ.Κ. Ναυπάκτου

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας»

Σας προσκαλούμε, την Δευτέρα 4-12-2017 και ώρα 20:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Επιστροφή μη επιλέξιμου ποσού στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (εισηγητής κ. Σύψας)
2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος. (εισηγητής κ. Σύψας)
3. Έγκριση κανονισμού διοργάνωσης και λειτουργίας Χριστουγεννιάτικης Αγοράς Ναυπάκτου. (εισηγητής κ. Σύψας)
4. Έκδοση κανονιστικής απόφασης για λήψη προσωρινών μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων (Χριστούγεννα- Πρωτοχρονιά-Θεοφάνεια) του Δήμου Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
5. Διοργάνωση εκδηλώσεων «Χριστούγεννα – Πρωτοχρονιά – Θεοφάνεια 2017-2018 στον Δήμο Ναυπακτίας» & έγκριση δαπανών. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
6. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ναυπακτίας στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Greek Tourism Expo 2017. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
7. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών. (Οδηγό και Χειριστή για Αντιπλημμυρική προστασία) (εισηγητής κ. Φράγκος)
8. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών (έκτακτων αναγκών) – ενός (1) ηλεκτρολόγου στην Δ/νση Περιβάλλοντος. (εισηγητής κ. Φράγκος)
9. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών (ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ για το Τμήμα Πολιτισμού, Παιδείας, Αθλητισμού και Τουρισμού του Δήμου μας). (εισηγητής κ. Φράγκος)
10. Πρόσληψη προσωπικού με ημερομίσθιο, με βάση τις διατάξεις της περίπτ. κ΄ παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν.4071/2012 για το έτος 2018. (εισηγητής κ. Φράγκος)
11. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για την υλοποίηση του προγράμματος «Άθληση για όλους» περιόδου 2017-2018 (εισηγητής κ. Φράγκος)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κοτρωνιάς Θωμάς

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)
Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)
Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας.
Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών.
Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου.
Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
Ο.ΣΥ.Ν.
Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.