Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 5/12/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Παυλοχρήστου Σπυριδούλα
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 1/12/2017
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 29376

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής».

Σας προσκαλούμε, την 5-12-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:15 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37), για να συνεδριάσουμε σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων.
2. Καθορισμός τελών χρήσης για κάθε ξύλινο σπιτάκι και ψυχαγωγικό παιχνίδι της Χριστουγεννιάτικης Αγοράς της πόλεως Ναυπάκτου από 16/12/2017 έως και 04/01/2018.
3. Έγκριση χορήγησης σε χρήμα Μέσων Ατομικής Προστασίας και Γάλακτος.
4. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων του Δήμου μας για τον μήνα Σεπτέμβριο.
5. Νομική εκπροσώπηση υπαλλήλων Δήμου Ναυπακτίας την 5-12ου-2017 ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Μεσολογγίου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Λουκόπουλος Παναγιώτης