Σύγκληση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου – 11/12/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Πληρ: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ.Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Email: shorafa@nafpaktos.gr
Τηλ: 2634360143 ΚΟΙΝ: κ. Δήμαρχο
Φαξ: 2634360121

Ναύπακτος 7-12-2017
Αριθ. Πρωτ.: 143

ΠΡΟΣ:
1) Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου»

Σας παρακαλούμε την Δευτέρα 11-12-2017 και ώρα 20:30 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στον εσωτερικό χώρο του ΚΥΕ “ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ” ιδιοκτησίας Θεοδωρόπουλου Γεωργίου του Χρήστου, που βρίσκεται επί της Πλατείας Φαρμάκη αριθ. 15 στην Ναύπακτο του Δήμου Ναυπακτίας.
2. Χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στον εσωτερικό χώρο του ΚΥΕ με τον διακριτικό τίτλο “a:m” , ιδιοκτησίας ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛ. & ΣΙΑ Ο.Ε., που βρίσκεται επί της οδού Ν. Μπότσαρη στο λιμάνι Ναυπάκτου του Δήμου Ναυπακτίας.
3. Χορήγηση ή μη προέγκρισης για εγκατάσταση & λειτουργία ψυχαγωγικών παιχνιδιών στο χώρο της Χριστουγεννιάτικης Αγοράς.
4. Έκφραση γνώμης σχετικά με την εκτέλεση νέων έργων στα πλαίσια του Τεχνικού Προγράμματος 2018.
5. Έκφραση γνώμης επί αιτήματος του ΚΔΑΠ MORFOSI για παραχώρηση χώρου για Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση την 22-12-2017.

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου

Πλούμης Νικόλαος