Περίληψη Ανακοίνωσης υπ΄αριθμ. 310/06-12-2017 για την σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ωρομίσθιοι) για την υλοποίηση ευρωπαϊκών Προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ.

ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» Σχολικό έτος 2017-2018

Κ Ε Δ Ν
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Ε.Ο. Αντιρρίου – Ναυπάκτου,
Τ.Κ. 30020, Πλατανίτης Αντιρρίου
Πληρ. Πέτσας Κων/νος.
Τηλ. 2634038111 Fax: 2634038552
E-mail: dkeanafpaktias@gmail.com

Nαύπακτος 6 Δεκεμβρίου 2017
Αριθμ. Πρωτ. 310

Περίληψη Ανακοίνωσης υπ΄αριθμ. 310/06-12-2017  για την σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ωρομίσθιοι)  για την υλοποίηση ευρωπαϊκών Προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ.

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ναυπακτίας (Κ.Ε.Δ.Ν.)

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Την πρόσληψη εκτάκτου Βοηθητικού προσωπικού ΥΕ για την λειτουργία των τμημάτων των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) της Επιχείρησης για το τρέχον σχολικό έτος, στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Επιχειρησιακού προγράμματος « Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων ωρομισθίων, με χρονική διάρκεια σύμβασης μέχρι και 31/8/2018.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών πρέπει να πραγματοποιηθεί αυτοπροσώπως, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας περίληψης στο τοπικό τύπο, στην ιστοσελίδα του Δήμου Ναυπακτίας και στον Πίνακα Ανακοινώσεων της ΚΕΔΝ, στα γραφεία της επιχείρησης καθημερινά από 10:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την ανακοίνωση της πρόσληψης από τα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ναυπακτίας ( Δ/νση Ε.Ο. Αντιρρίου – Ναυπάκτου Πλατανίτης Αντιρρίου Τηλ. 2634038111 Fax: 2634038552), καθημερινά από 10:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.

Ο Πρόεδρος ΔΣ

Κονίδας Παναγιώτης