ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ για να στεγαστεί ο 3ος Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Ναυπάκτου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Ναύπακτος 11/12/2017
Αριθ. Πρωτ: 30242

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ο Δήμος Ναυπακτίας, δύναται να προβεί στην απευθείας μίσθωση χώρων προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για να στεγαστεί ο 3ος Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Ναυπάκτου. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται να είναι δωδεκαετής βάσει των διατάξεων του άρθρου 4 Ν. 3130/2003.
Το μίσθιο πρέπει:
 να βρίσκεται στην Ανατολική πλευρά της πόλεως Ναυπάκτου και συγκεκριμένα από την περιοχή του Ξενία έως τον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Ξηροπηγάδου.
 να είναι εμβαδού 153 τετραγωνικών μέτρων τουλάχιστον, ισόγειο ή ισόγειο και Α’ όροφος και να διαθέτει αύλειο χώρο για την εγκατάσταση παιδικής χαράς.
Επίσης, μπορούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό διαφορετικοί ιδιοκτήτες εφαπτόμενων ισόγειων κτιρίων που αθροιστικά διαθέτουν το απαιτούμενο εμβαδόν και αύλειο χώρο.
Αναλυτικά όλα τα άρθρα της με αριθ. πρωτ. 28161/16-11-2017 διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Ναυπακτίας.
Οι ενδιαφερόμενοι, που είναι ιδιοκτήτες ακινήτων καταλλήλων για τον ανωτέρω σκοπό καλούνται να υποβάλλουν στο Δήμο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης, έγγραφες προσφορές ενδιαφέροντος.
Πληροφορίες θα παρέχονται από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, τμήμα Εσόδων και Περιουσίας, Πάρ. Κοζώνη, Ναύπακτος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες η στο τηλέφωνο 26340-38544.

Δείτε την διακήρυξη.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ