Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – 19/12/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143-160
FAX: 263436012

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 15-12-2017
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 30720

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»

Σας προσκαλούμε την Τρίτη 19-12-2017, και ώρα 14:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Μετατόπιση ή μη περιπτέρου, κατόπιν σχετικής αιτήσεως της αδειούχου Παυλοχρήστου Ασπασίας, χήρα Παυλοχρήστου Βασίλειου, που βρίσκεται στην Δημοτική Κοινότητα Ναυπάκτου – Δ.Ε. Ναυπάκτου του Δ. Ναυπακτίας και συγκεκριμένα επί της οδού Θέρμου (Ά Εργατικές Κατοικίες).
2. Ανάκληση ή μη της υπ’αριθ.34779/2015/10-03-2016 απόφασης παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στον εσωτερικό χώρου του Κ.Υ.Ε. «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας ΛΥΚΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑΣ, που βρίσκεται στην πλατεία Κεφαλοβρύσου στη Ναύπακτο του Δήμου Ναυπακτίας.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σύψας Ιωάννης