Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας – 27/12/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143-160
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 22-12-2017
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 31443

ΠΡΟΣ
1. κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους
2. κ. Δήμαρχο
3. κ. Πρόεδρο Δ.Κ. Ναυπάκτου
4. κ.κ. Προέδρους Τ.Κ. Δήμου
5. κ.κ. Εκπροσώπους Τ.Κ. Δήμου

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας»

Σας προσκαλούμε, την Τετάρτη 27-12-2017 και ώρα 16:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ.6 του Ν.4172/2013 του άρθρου 4 του Ν.4111/2013 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου έτους 2018. (εισηγητής κ. Καρακώστας).
2. Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου. (εισηγητής κ. Φράγκος).
3. Έγκριση Προϋπολογισμού & Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έτους 2018 (εισηγητής κ. Φράγκος).
4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος. (εισηγητής κ. Σύψας)
5. Παράταση της ισχύουσας σύμβασης προμήθειας τροφίμων Δημοτικών Παιδικών σταθμών και Τράπεζας Αγαθών και συγκεκριμένα των ειδών Αρτοποιείου ποσού «2.880,00€» μεταξύ του Δήμου Ναυπακτίας και του προμηθευτού «Αναγνωστοπούλου Μ. – Ζησιμόπουλος Θ. Ο.Ε.» για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών. (εισηγητής κ. Σύψας).
6. Παράταση της ισχύουσας σύμβασης προμήθειας τροφίμων Δημοτικών Παιδικών σταθμών και Τράπεζας Αγαθών και συγκεκριμένα των ειδών Ιχθυοπωλείου ποσού «4.494,00€» μεταξύ του Δήμου Ναυπακτίας και του προμηθευτού «Μήτσης Χρηστάκης» για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών (εισηγητής κ. Σύψας).
7. Παράταση της ισχύουσας σύμβασης προμήθειας τροφίμων Δημοτικών Παιδικών σταθμών και Τράπεζας Αγαθών και συγκεκριμένα των ειδών Κρεοπωλείου ποσού «7.380,00€» μεταξύ του Δήμου Ναυπακτίας και του προμηθευτού «ΔΟΥΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε..» για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών. (εισηγητής κ. Σύψας).
8. Παράταση – Τροποποίηση της ισχύουσας σύμβασης προμήθειας τροφίμων Δημοτικών Παιδικών σταθμών και Τράπεζας Αγαθών και συγκεκριμένα των ειδών Οπωροπωλείου ποσού «9.985,70€» μεταξύ του Δήμου Ναυπακτίας και του προμηθευτή Κουτσοσπύρου Χρ. & Σια Ο.Ε. για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών. (εισηγητής κ. Σύψας).
9. Παράταση της ισχύουσας σύμβασης προμήθειας τροφίμων Δημοτικών Παιδικών σταθμών και Τράπεζας Αγαθών και συγκεκριμένα των ειδών Παντοπωλείου ποσού «39.238,05€» μεταξύ του Δήμου Ναυπακτίας και της προμηθευτού Τριανταφύλλου Γεωργία για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών. (εισηγητής κ. Σύψας).
10. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών και της Τράπεζας Αγαθών (Κοινωνικής Αλληλεγγύης) και καθορισμός του τρόπου ανάθεσης» (εισηγητής κ. Σύψας).
11. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες της κοινωφελούς εργασίας και καθορισμός του τρόπου ανάθεσης» (εισηγητής κ. Σύψας).
12. Λήψη απόφασης για δημοπράτηση αγροτικής έκτασης στη θέση “ΚΑΠΝΟΡΙΖΕΣ” της Τ.Κ. Γαλατά – Δ.Ε. Χάλκειας. (εισηγητής κ. Σύψας).
13. Διαγραφή υποχρεώσεων (τιμολογίων) παρελθόντων οικονομικών ετών. (εισηγητής κ. Σύψας)
14. Έγκριση Απολογισμού έτους 2016 Κληροδοτήματος Λ. & Π. Τσώνη (εισηγητής κ. Σύψας)
15. Έγκριση Απολογισμού έτους 2016 Κληροδοτήματος “ΝΙΚ. Σ. ΓΡΑΒΒΑΝΗ” (εισηγητής κ. Σύψας)
16. Έγκριση Απολογισμού έτους 2016 Κληροδοτήματος “Δ. ΠΛΟΥΜΗ”. (εισηγητής κ. Σύψας)
17. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2018 Κληροδοτήματος “ΝΙΚ. Σ. ΓΡΑΒΒΑΝΗ” (εισηγητής κ. Σύψας)
18. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2018 Κληροδοτήματος “ΛΕΩΝΙΔΑ & ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ ΤΣΩΝΗ”. (εισηγητής κ. Σύψας)
19. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2018 Κληροδοτήματος “Δ. ΠΛΟΥΜΗ”. (εισηγητής κ. Σύψας)
20. Πληρωμή μέρους 8ου λογαριασμού του έργου “Ανάπλαση Σχολικών Κτιρίων Δήμου Ναυπακτίας” μέσω άλλης πηγής χρηματοδότησης. (εισηγητής κ. Σύψας)
21. Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού στην Τ.Κ. Δάφνης. (εισηγητής κ. Κοτσανάς).
22. Έγκριση απόφασης 47/2017 ΚΕΔΝ «ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2018 ΚΕΔΝ». (εισηγητής κ. Κονίδας).
23. Έγκριση απόφασης 48/2017 ΚΕΔΝ «ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 ΚΕΔΝ» (εισηγητής κ. Κονίδας).
24. Αντικατάσταση μελών Δ.Σ. της ΚΕΔΝ λόγω παραίτησης. (εισηγητής κ. Δήμαρχος).
25. Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ. της ΔΕΥΑΝ λόγω παραίτησης. (εισηγητής κ. Δήμαρχος).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κοτρωνιάς Θωμάς

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)
Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)
Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας.
Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών.
Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου.
Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
Ο.ΣΥ.Ν.
Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.