Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας (Ειδική Συνεδρίαση) – 27/12/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143-160
FAX: 2634360121

ΠΡΟΣ
1. κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους
2. κ. Δήμαρχο
3. κ. Πρόεδρο Δ.Κ. Ναυπάκτου

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 22-12-2017
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 31444

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας»

Σας προσκαλούμε, την Τετάρτη 27-12-2017 και ώρα 20:30 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε Ειδική Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, του άρθρου 266 & 267 του Ν.3852/2010, του άρθρου 77 παρ.5 του Ν.4172/2013, και του άρθρου 4 του Ν.4111/2013 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου Ναυπακτίας έτους 2018. (εισηγητής κ. Σύψας).
2. Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) του Δήμου Ναυπακτίας και του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου», έτους 2018. (εισηγητής κ. Σύψας)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κοτρωνιάς Θωμάς

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)
Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)
Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας.
Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών.
Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου.
Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
Ο.ΣΥ.Ν.
Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.