Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 28/12/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Παυλοχρήστου Σπυριδούλα
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 2634360121

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 22/12/2017
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 31437

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής».

Σας προσκαλούμε, την 28-12-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:15 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37), για να συνεδριάσουμε σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων.
2. Απαλλαγή υπολόγου – έγκριση απόδοσης λογαριασμού (Αϋφαντής Βασίλης).
3. Απαλλαγή υπολόγου (Δημητρέλλος Χρυσόστομος).
4. Έγκριση δαπάνης για Προνοιακά επιδόματα.
5. Έγκριση δαπάνης για πληρωμή καύσιμων & οδοιπορικών εξόδων για μετακινήσεις αιρετών (Στάικος Νικόλαος).
6. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης, για την «Μίσθωση μηχανημάτων για την αποκατάσταση ζημιών – καταστροφών στις Δ.Ε Αποδοτίας, Πλατάνου, Πυλήνης του Δήμου Ναυπακτίας».
7. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων του Δήμου μας για τον μήνα Σεπτέμβριο.
8. Απαλλαγή υπολόγου (Δούρος Ιωάννης).
9. Απαλλαγή υπολόγου (Καρανικόλας Ευάγγελος).
10. Απαλλαγή υπολόγου (Λακουμέντα Σπυρίδωνα).
11. Απαλλαγή υπολόγου (Μητσόπουλος Δημήτριος).
12. Απαλλαγή υπολόγου (Τσούμας Χρήστος).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Λουκόπουλος Παναγιώτης