Δημοσιοποίηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για της υποβολή προτάσεων στο Υπομέτρο 4.1 “Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις” του ΠΑΑ 2014 – 2020

Δείτε το πλήρες κείμενο εδώ.