Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 9/1/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Παυλοχρήστου Σπυριδούλα
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 5/1/2018
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 310

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής».

Σας προσκαλούμε, την 9-1-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:15 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37), για να συνεδριάσουμε σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εξέταση αιτήσεως της δικηγορικής εταιρείας Απ. Παπακωνσταντίνου- Ν.Κ. Χλέπας & Συνεργάτες περί Εξωδικαστικού συμβιβασμού.
2. Εξέταση αιτήματος Μ. Καζανά για νομική εκπροσώπηση την 17η-1ου-2018.
3. Εξέταση αιτήματος, Γ. Κέστου, Κ.Καρακώστα και Μ. Ζιαμπάρα για νομική εκπροσώπηση την 17η-1ου-2018.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Λουκόπουλος Παναγιώτης