Πληρωμή των Προνοιακών επιδομάτων ΣΤ’ Διμήνου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Φαρμάκη 26
Ταχ.Κώδικας:30300
Πληροφορίες: Μίχου Β.
ΤELEFAX:2634027026

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας κάνουμε γνωστό ότι η πληρωμή των Προνοιακών επιδομάτων, στ’ Διμήνου 2017 (Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου ) για τους δικαιούχους της περιοχής μας, αρχίζει από την Τετάρτη 17/01/2018.

Ο Αντιδήμαρχος
Κοινωνικής Αλληλεγγύης &
Κοινωνικών Υποθέσεων

Σιαμαντάς Γεώργιος