Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – 16/1/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143-160
FAX: 263436012

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 12-1-2018
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 1002

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»

Σας προσκαλούμε την Τρίτη 16-1-2018, και ώρα 14:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ανάκληση ή μη της υπ’αριθ.34779/2015/10-03-2016 απόφασης παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στον εσωτερικό χώρου του Κ.Υ.Ε. «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας κ.ΛΥΚΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑΣ, που βρίσκεται στην πλατεία Κεφαλοβρύσου στη Ναύπακτο του Δήμου Ναυπακτίας.
2. Ανάκληση της υπ’αριθ.7368/27-2-1995 Άδειας Ίδρυσης & Λειτουργίας ΚΥΕ «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ–ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας κ.ΛΥΚΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑΣ, και σφράγιση καταστήματος που βρίσκεται στην πλατεία Κεφαλοβρύσου στη Ναύπακτο του Δήμου Ναυπακτίας.
3. Υπόδειξη νέας θέσης του υπό μετατόπιση περιπτέρου της αδειούχου Θύματος Πολέμου κ.Ράϊκου Φωτεινής, χας Κωνσταντίνου, που βρίσκεται στην Δ.Κ. Ναυπάκτου – Δ.Ε. Ναυπάκτου του Δ. Ναυπακτίας και συγκεκριμένα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλα αρ.25.
4. Μετατόπιση ή μη περιπτέρου, κατόπιν σχετικής αιτήσεως της αδειούχου Παυλοχρήστου Ασπασίας, χήρα Παυλοχρήστου Βασίλειου, που βρίσκεται στην Δημοτική Κοινότητα Ναυπάκτου – Δ.Ε. Ναυπάκτου του Δ.Ναυπακτίας και συγκεκριμένα επί της οδού Θέρμου (Ά Εργατικές Κατοικίες).

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σύψας Ιωάννης