Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας – 22/1/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143-160
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 18 -1-2018
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 1411

ΠΡΟΣ
1. κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους
2. κ. Δήμαρχο
3. κ. Πρόεδρο Δ.Κ. Ναυπάκτου

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας»

Σας προσκαλούμε, την Δευτέρα 22-1-2018, και ώρα 18:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Συζήτηση επί αιτήματος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ναυπακτίας και Δωρίδας σχετικά με την τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑΝ. (εισηγήτρια κ. Σμπούκη)
2. Συζήτηση επί αιτήματος της Τ.Κ Γαλατά και των κατοίκων αυτής που αφορά την απόδοση της ΣΑΤΑ για τα έτη 2011 έως 2014. (εισηγητής κ. Τραχύλης)
3. Συζήτηση επί αιτήματος του Εμπορικού Συλλόγου Ναυπάκτου «Ο Ερμής» για παράταση ωραρίου των καταστημάτων που βρίσκονται εντός του παραδοσιακού οικισμού (εισηγητής κ. Σύψας)
4. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής της υπηρεσίας «Μίσθωση λυόμενης κατασκευής για την στέγαση του χώρου διεξαγωγής της Εμποροπανήγυρης και της έκθεσης Νόστος» (εισηγητής κ. Σύψας)
5. Απολογισμός διοργάνωσης εκδηλώσεων στο πλαίσιο του εορτασμού της 446ης επετείου της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
6. Χαρακτηρισμός ή μη της παλαιάς γέφυρας στον Εύηνο ποταμό πλησίον της Τ.Κ. Κλεπάς και Τ.Κ. Κρυονερίων του Δήμου Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Καρακώστας).
7. Έγκριση παράτασης της προγραμματικής Σύμβασης με Ελληνικό Δημόσιο – Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού – Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την υλοποίηση του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Ν.ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ» μέχρι 31-12-2018. (εισηγητής κ. Καρακώστας).
8. Γνωμοδότηση σχετικά με Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου’ Μελέτη επικαιροποποίησης – επικύρωσης οριογραμμών ρεμάτων Βαρειάς, Σκάλας & Λαγκαδούλας Δ.Ε. Ναυπάκτου». (εισηγητής κ. Καρακώστας).
9. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ (πλην Τ.Κ. ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΟΞΥΑΣ – ΑΝΩ ΧΩΡΑΣ και Τ.Κ. ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΤΙΣΣΑΣ» (εισηγητής κ. Καρακώστας).
10. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΠΕΡΔΙΚΟΒΡΥΣΗ – ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΠΛΑΤΑΝΟΥ – ΠΕΡΙΣΤΑΣ» (εισηγητής κ. Καρακώστας).
11. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΛΕΠΑΣ» (εισηγητής κ. Καρακώστας).
12. Έγκριση πρωτοκόλλου ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔOΠΟΙΙΑ Τ.Κ ΓΑΒΡΟΛΙΜΝΗΣ, ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ, ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΑΣ, ΑΝΩ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, ΚΑΤΩ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ (εισηγητής κ. Καρακώστας).
13. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Ενίσχυση Υδροδότησης Ναυπάκτου». (εισηγητής κ. Κοτσανάς).
14. Συμμετοχή στο πρόγραμμα καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς για το έτος 2018. (εισηγητής κ. Κοτσανάς).
15. Ηλεκτροδότηση Δημοτικού κτιρίου στην ΤΚ Σίμου. (εισηγητής κ. Κοτσανάς)
16. Ανάκληση της 511/2017 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου που αφορά την έγκριση της τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΥΑΝ έτους 2018 και λήψη νέας απόφασης για την έγκριση της τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΥΑΝ έτους 2018 σύμφωνα με το Ν.4483/2017 (εισηγήτρια κ. Σμπούκη)
17. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας ΔΕΥΑ Ναυπακτίας. (εισηγήτρια κ. Σμπούκη)
18. Έγκριση εγγραφών νηπίων στους Δημοτικούς Παιδικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς.
(εισηγητής κ. Σιαμαντάς).
19. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών (έκτακτων αναγκών) της Δ/νσης Περιβάλλοντος ( ΔΕ Οδηγού και ΥΕ Εργάτη στην Δ.Ε. Ναυπάκτου του Δήμου μας). (εισηγητής κ. Φράγκος).
20. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών (έκτακτων αναγκών) της Δ/νσης Περιβάλλοντος-ενός (1) Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (ανυψωτικού – καλαθοφόρου). (εισηγητής κ. Φράγκος).
21. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στα πλαίσια του προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2018. (εισηγητής κ. Φράγκος).
22. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, στα πλαίσια του προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2018. (εισηγητής κ. Φράγκος).
23. Πρόσληψη προσωπικού με σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, στα πλαίσια του προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2018. (ΠΕ Ιατρός (Παιδίατρος) για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου). (εισηγητής κ. Φράγκος).
24. Ορισμός ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού μέλους για την συμμετοχή του στις επιτροπές αρμοδιότητας Λιμεναρχείου Μεσολογγίου α) για τον χαρακτηρισμό παραλιακών χώρων ως πολυσύχναστων ή μη για την πρόσληψη ναυαγοσώστη και β)θεμάτων θαλασσίων μέσων αναψυχής. (εισηγητής κ. Φράγκος)
25. Ορισμός ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού μέλους για την γνωμοδοτική επιτροπή για θέματα ανέλκυσης – απομάκρυνσης – εξουδετέρωσης ναυαγίων στις θαλάσσιες περιοχής δικαιοδοσίας του Κ.Λ.Πατρών. (εισηγητής κ. Φράγκος)
26. Αποδοχή της με Α.Π.28409/20-11-2017, αίτησης της κ. Πηνελόπης Παίξου του Βασιλείου σχετικά για λύση μίσθωσης ακινήτου-κτιρίου. (εισηγητής κ. Σύψας).
27. Μείωση μισθώματος ακινήτου (πρώην Δημοτικό Σχολείο) Τ.Κ. Στράνωμας Δ.Ε. Πυλλήνης. (εισηγητής κ. Σύψας).
28. Μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος Τ.Κ. Σίμου Δ.Ε. Πυλλήνης, έτους 2018. (εισηγητής κ. Σύψας).
29. Μείωση μισθώματος δημοτικού διώροφου κτίσματος που λειτουργεί ως Ξενώνας στην Τ.Κ Ελατούς Δ.Ε Αποδοτίας. (εισηγητής κ. Σύψας).
30. Συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης για μίσθωση ακινήτων από το Δήμο για το έτος 2018. (εισηγητής κ. Σύψας)
31. Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών έτους 2018. (εισηγητής κ. Σύψας)
32. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ναυπακτίας ως μέλος του Α/θμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων των Δήμων Μεσολογγίου και Ναυπακτίας Π.Ε. Αιτωλ/νίας για το έτος 2018. (εισηγητής κ. Σύψας)
33. Εξουσιοδότηση από το Δ.Σ. Δήμου Ναυπακτίας προς τον εκπρόσωπο της Τ.Κ. Κλεπάς κ. Λαΐνη Κωνσταντίνο του Λάμπρου για την ανάληψη από το λογαριασμό Αυτοτελούς Διαχείρισης Κεφαλαίου του κληροδοτήματος «Νικολάου Σπ. Γραββάνη» (εισηγητής κ. Σύψας)
34. Εξουσιοδότηση από το Δ.Σ. Δήμου Ναυπακτίας προς τον πρόεδρο της Τ.Κ. Αμπελακιώτισσας κ. Δούρο Ιωάννη του Πολυκάρπου για την ανάληψη από το λογαριασμό Αυτοτελούς Διαχείρισης Κεφαλαίου του κληροδοτήματος «Δ. Πλούμη» (εισηγητής κ. Σύψας)
35. Κατάργηση ή διατήρηση κενωθείσας θέσης περιπτέρου του αποθανόντος αδειούχου Αναπήρου Πολέμου Κυρίτση Θεόδωρου του Γεωργίου, στην Δημοτική Κοινότητα Ναυπάκτου – Δ.Ε. Ναυπάκτου του Δ. Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Σύψας)
36. Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016. (εισηγητής κ. Σύψας)
37. Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016. (εισηγητής κ. Σύψας)
38. Τακτικός Διαχειριστικός έλεγχος Κ.Ε.Δ.Ν. οικονομικού έτους 2017. (εισηγητής κ.Κονίδας)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κοτρωνιάς Θωμάς

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)
1. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
2. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
3. Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
4. Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
5. Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)
1. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας.
2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών.
3. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου.
4. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
5. Ο.ΣΥ.Ν.
6. Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.