Απολογισμοί κληροδοτημάτων Πλούμη, Γραββάνη και Τσώνη έτους 2016

Δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ.