Κατεπείγουσα Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας – 13/2/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143-160
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 12 -2-2018
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 3066

ΠΡΟΣ
1. κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους
2. κ. Δήμαρχο
3. κ. Πρόεδρο Δ.Κ. Ναυπάκτου

ΘΕΜΑ: «Κατεπείγουσα Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας»

Σας προσκαλούμε, την Τρίτη 13-2-2018, και ώρα 14:30 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε Κατεπείγουσα συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Διοργάνωσης αποκριάτικων εκδηλώσεων «ΑΠΟΚΡΙΕΣ 2018» στον Δήμο Ναυπακτίας και έγκριση δαπανών. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
2. Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των αποκριάτικων εκδηλώσεων έτους 2018. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
3. Έγκριση φιλοξενίας στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
4. Επιστροφή ποσού 18.219,28 ευρώ στην ΔΟΥ Μεσολογγίου ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα και αναμόρφωση του προϋπολογισμού. (εισηγητής κ. Σύψας)

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα α) για τα θέματα 1,2 και 3 για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων και β) για το θέμα 4 γιατί πρέπει άμεσα να επιστραφεί το ποσό στη ΔΟΥ Μεσολογγίου καθότι εκ παραδρομής η ΔΟΥ το απέδωσε στο Δήμο Ναυπακτίας.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κοτρωνιάς Θωμάς

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)
1. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
2. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
3. Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
4. Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
5. Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)