Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας – 21/2/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143-160
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 16-2-2018
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 3425

ΠΡΟΣ
1. κ. κ Δημοτικούς Συμβούλους
2. κ. Δήμαρχο
3. κ. Πρόεδρο Δ.Κ. Ναυπάκτου

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας»

Σας προσκαλούμε, την Τετάρτη 21-2-2018, και ώρα 18:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ενημέρωση – λήψη απόφασης αναφορικά με «Γεωτρήσεις πηγών Βαρναράχης» (εισηγήτρια κ. Σμπούκη)
2. Απολογισμός εμποροπανήγυρης και έκθεσης Νόστος 2017 (εισηγητής κ. Σύψας)
3. Συζήτηση επί αιτήματος Δήμου Βάρης-Βούλας- Βουλιαγμένης για το υπό σύσταση Ίδρυμα- Γηροκομείο με την επωνυμία «Διαμαντοπούλειο Γηροκομείο» (εισηγητής κ. Δήμαρχος)
4. Για την οριστική έγκριση και παραλαβή του Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου που αφορά τον καθορισμό της χρήσης και των όρων δόμησης για την ανέγερση των κτιριακών εγκαταστάσεων του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπάκτου στη θέση «Ξυνοροδιά» της εκτός σχεδίου περιοχής της Δ.Ε. Ναυπάκτου, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάρτησης και δημοσιοποίησής του. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
5. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) – Μειωτικού για το έργο «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Περίστας Δ.Ε. Πλατάνου». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
6. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) (Τακτοποιητικός) του Έργου «Ανακατασκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων στην Τ.Κ. Γαβρολίμνης Δ.Ε. Χάλκειας Δήμου Ναυπακτίας» της ΔΕ Χάλκειας. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
7. Έγκριση 6ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Ανάπλαση Σχολικών Κτιρίων Δήμου Ναυπάκτου» (εισηγητής κ. Καρακώστας)
8. Αποδοχή της απόφασης προέγκρισης δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή του Ειδικού σχολείου Ναυπάκτου» Α/Α 1 της Πράξης με κωδικό mis 5002231. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
9. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση Σχολικών Κτιρίων Δήμου Ναυπάκτου» (εισηγητής κ. Καρακώστας)
10. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία ΤΚ Βλαχομάνδρας, Βελβίνας, Ριγανίου, Πιτσινέικων, Λυγιά, Ξηροπήγαδο, Δάφνης». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
11. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Ελευθέριανης, Ποκίστας, Μηλιάς». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
12. Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής – Προσωρινή παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΩ ΧΩΡΑΣ» (εισηγητής κ. Καρακώστας)
13. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων στην Τ.Κ. Λυγιά Δ.Ε. Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
14. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Ενίσχυση Υδροδότησης Ναυπάκτου». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
15. Έγκριση μελέτης τοποθέτησης πινακίδων αναγγελίας κινδύνου πλησίον σχολείων (εισηγητής κ. Καρακώστας)
16. Τροποποίηση της αριθ. 70/2011 απόφασης Δημοτικού συμβουλίου περί «Συγχώνευση υφιστάμενων σχολικών επιτροπών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Ναυπακτίας και σύσταση ενός Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με τίτλο «Σχολική Επιτροπή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
17. Ονοματοθεσία οδού στην Δ.Κ. Ναυπάκτου περιοχή Αλωνάκι. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
18. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος. (εισηγητής κ. Σύψας)
19. Εισηγητική έκθεση Δ΄ τριμήνου του έτους 2017 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. (εισηγητής κ. Σύψας)
20. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών και καθορισμός του τρόπου ανάθεσης (εισηγητής κ. Σύψας)
21. Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης Δήμου Ναυπακτίας 2018. (εισηγητής κ. Σύψας)
22. Συνδιοργάνωση του αγώνα δρόμου και ορεινής ποδηλασίας «Γαλατάς Mtb & Road Race 2018». (εισηγητής κ. Σύψας)
23. Τροποποίηση της αριθμ.15/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί «έγκριση σύναψης σύμβασης για τη δημιουργία Ειδικού Δεσμευτικού Λογαριασμού για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» & συγκεκριμένα για τον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα» για το έτος 2016». (εισηγητής κ. Σύψας)
24. Επιστροφή ποσού 18.219,28 ευρώ στην ΔΟΥ Μεσολογγίου ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα και αναμόρφωση του προϋπολογισμού. (εισηγητής κ. Σύψας)
25. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Μίσθωση λυόμενης κατασκευής για την στέγαση του χώρου διεξαγωγής της Εμποροπανήγυρης και της έκθεσης Νόστος». (εισηγητής κ. Σύψας)
26. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής της υπηρεσίας «Καθαρισμός κοιμητηρίων, κοινόχρηστων χώρων και εδαφικών εκτάσεων για πυροπροστασία από χόρτα με χρήση πεζού χειριστή Βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού μηχανήματος για την Δ.Ε. Πυλήνης» (εισηγητής κ. Σύψας)
27. Κατάθεση πάγιας προκαταβολής των τοπικών κοινοτήτων Αμπελακιώτισσας και Γρηγορίου Δ.Ε Αποδοτίας και του υπαλλήλου Στάικου Νικόλαου για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των αιρετών, σε τραπεζικό λογαριασμό του πιστωτικού ιδρύματος ALPHA BANK του Δήμου και ορισμός υπευθύνων κίνησης λογαριασμού. (εισηγητής κ. Σύψας)
28. Επιλογή τραπεζικού ιδρύματος για την εξόφληση λογαριασμών οφειλετών του Δήμου. (εισηγητής κ. Σύψας)
29. Τροποποίηση της αριθ. 69/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί «Συγχώνευσης υφιστάμενων Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ναυπακτίας και σύσταση ενός Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με τίτλο «Σχολική Επιτροπή Α/ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δήμου Ναυπακτίας» (εισηγητής κ. Σύψας)
30. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στα πλαίσια του προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2018. (εισηγητής κ. Φράγκος).
31. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, στα πλαίσια του προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2018. (εισηγητής κ. Φράγκος).
32. Πρόσληψη προσωπικού με σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, στα πλαίσια του προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2018. (ΠΕ Ιατρός (Παιδίατρος) για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου). (εισηγητής κ. Φράγκος).
33. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών (έκτακτων αναγκών) της Δ/νσης Περιβάλλοντος – ενός (1) ΔΕ Διοικητικού. (εισηγητής κ. Φράγκος)
34. Τροποποίηση της 319/2014 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου για αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου ύστερα από παραίτηση (εισηγητής κ. Φράγκος)
35. Χορήγηση Προκαταβολής Έργου «Επέκταση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Ναυπάκτου» (εισηγητής κ. Κοτσανάς)
36. Επέκταση Δημοτικού φωτισμού στην Δ.Ε. Ναυπάκτου. (εισηγητής κ. Κοτσανάς)
37. Έγκριση ίδρυσης παράρτημα ΚΑΠΗ Ναυπάκτου Περιοχή Ψανής. (εισηγητής κ.Σιαμαντάς)
38. Συγκρότηση Επιτροπής διαχείρισης Τράπεζας Κοινωνικής Αλληλεγγύης. (εισηγητής κ.Σιαμαντάς)
39. Διοργάνωση εκδήλωσης για τον Ουίλιαμ Σαίξπηρ. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
40. Διοργάνωση μουσικής εκδήλωσης. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς).
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κοτρωνιάς Θωμάς

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)
1. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
2. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
3. Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
4. Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
5. Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)
1. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας.
2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών.
3. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου.
4. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
5. Ο.ΣΥ.Ν.
6. Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.