Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου – 26/2/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Ναύπακτος 20-02-2018
Αριθ. Πρωτ. 110

ΠΡΟΣ
Τα μέλη του Δ.Σ.
• Ασημακόπουλος Γεώργιος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
• Σμπούκης Βασίλειος
• Λομβαρδέας Παναγιώτης α/α
• Ζιαμπάρα Μαρία
• Τσέλιος Σπυρίδων
• Διοικητή Σημ/ρο Ά/Λ Τ Ναυπάκτου κα. Θωμοπούλου Μαρία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Δήμαρχο Ναυπακτίας κ. Λουκόπουλο Παναγιώτη

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου».

Δευτέρα 26-02-2018 και ώρα 17:00 να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ξενία σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 & 234 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/8-6-2006) και του άρθρου 67 του N.3852/2010 και με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018.
2. Έγκριση δαπανών και Δέσμευση πιστώσεων Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018.
3. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ναυπακτίας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου για την «Προμήθεια πλωτής εξέδρας για εποχιακή χρήση της, στο λιμένα Ναυπάκτου»
4. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ναυπακτίας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου για την «Αποκατάσταση των σπηλαιώσεων του Λιμένα Ναυπάκτου»
5. Συζήτηση περί απομάκρυνσης φερτών υλών από το Λιμένα Ναυπάκτου.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ