ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Δ/ΝΣΗ: Ιλ. Τζαβέλλα 37
Ναύπακτος τ.κ. 303 00
Τηλ.: 26343 60102
Fax: 26343 60116
e-mail: info@nafpaktos.gr

Ναύπακτος 22-02-2018

ΠΡΟΣ

Τα Μ.Μ.Ε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στη συνέντευξη τύπου του Δημάρχου Ναυπακτίας κ. Παναγιώτη Λουκόπουλου σχετικά με θέματα που απασχολούν το Δήμο, που θα δοθεί το Σάββατο 24-02-2018 και ώρα 13.3ο΄στο Δημαρχείο.