Πρόσκληση για την υποβολή αίτησης προς το Δήμο Ναυπακτίας, σχετικά με τη μεταβίβαση του δικαιώματος της απλής χρήσης των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΕΣΟΔΩΝ
ΠΛΗΡΟΦ.: Ραυτόπουλος Δημ.
Κανέλλου Αθηνά
Ταχ. Δ/νση: Πάροδος Α. Κοζώνη
Τ.Κ.: 303 00 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
ΤΗΛ: (26340) 38548
FAX: (26340) 21933

Ναύπακτος 27/02/2018
Αριθ. Πρωτ.: 4094

Προς: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Κοιν/ση: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Τεχνικών Έργων
Παλαιοπαναγιά Ναυπάκτου

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την υποβολή αίτησης προς το Δήμο Ναυπακτίας, σχετικά με τη μεταβίβαση του δικαιώματος της απλής χρήσης των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ: H αριθ. ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11.05.2017 Υπ. Εσωτ. – Οικονομ .- Περιβάλλοντος και Ενέργειας, (ΦΕΚ 1636/12.05.2017 τεύχος Β΄).

Με την ανωτέρω ΚΥΑ παραχωρείται απευθείας και με αντάλλαγμα στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α’ Βαθμού της χώρας το δικαίωμα της απλής χρήσης των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, που βρίσκονται στα όρια της διοικητικής τους περιφέρειας, από την ημερομηνία δημοσίευσής της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως .
Η παραχώρηση γίνεται αποκλειστικά για την άσκηση δραστηριοτήτων, που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού (όπως εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής, καθισμάτων, ομπρελών, λειτουργία τροχηλάτου αναψυκτηρίου κ.λπ.).
Επειδή είστε ιδιοκτήτης όμορης προς την παραλία -αιγιαλό επιχείρησης, όπως αυτή νοείται στην ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11.05.2017 Υπ. Εσωτ. – Οικονομ .- Περιβάλλοντος και Ενέργειας, (ΦΕΚ 1636/12.05.2017 τεύχος Β΄). έχετε το δικαίωμα της χρήσης του κοινόχρηστου χώρου έμπροσθεν του καταστήματός σας, άνευ δημοπρασίας.
Η αίτηση των όμορων επιχειρήσεων θα πρέπει να υποβληθεί έως την Παρασκευή 16/03/2018, στο Δήμο Ναυπακτίας – Δ/νση Οικονομικών-Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας – Πάροδος Κοζώνη – Ναύπακτος. (Σας επισυνάπτουμε έντυπο αίτησης και θα πρέπει απαραίτητα να συμπληρωθούν όλα τα στοιχεία της αίτησης, να υπογραφή από τον υπεύθυνο να τοποθετηθεί σφραγίδα της επωνυμίας του καταστήματος και η αίτηση να συνοδεύεται από: 1) Ταμειακή απόδειξη με το Α.Φ.Μ της επιχείρησης, 2) Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης, 3) Υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη η απόσπασμα τοπογραφικού διαγράμματος ο οποίος θα ελεγχθεί και θα θεωρηθεί από την Τ.Υ του Δήμου Ναυπακτίας και 4 Φωτοαντίγραφο Α.Δ.Τ.).
Σε περίπτωση που υπάρξουν κενοί χώροι, διότι δεν εκδήλωσε ενδιαφέρον και δεν υπέβαλλε αίτηση κάποια όμορη επιχείρηση ή υπέβαλλε υπεύθυνη δήλωση περί παραίτησης του δικαιώματος χρήσης των κοινοχρήστων χώρων άνευ δημοπρασίας, θα γίνει διαγωνισμός με βάση τις σχετικές διατάξεις.
Η διαχείριση του αιγιαλού και παραλίας θα γίνει με τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2971/01 και της ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11.05.2017, (ΦΕΚ 1636/12.05.2017 τεύχος Β΄), την οποία μπορείτε να παραλάβετε από την υπηρεσία μας.
Σας εφιστούμε την προσοχή ότι, σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης της παραλίας –αιγιαλού ή υπέρβασης του χώρου που θα ζητήσετε και θα σας παραχωρηθεί, θα σας επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις (ποινικές και πρόστιμα) .

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Ζήκου Αργυρώ του Ιωάννη- Κρυονέρι Γαλατά (Καβουρότρυπα)
2. Μπαλάσκας Νικόλαος του Παν/τη – Κρυονέρι Γαλατά (Καβουρότρυπα)
3. Λάμπου Αγλαϊα του Νικολάου – Παραλία Ψανής Ναύπακτος
4. Βλαχογιάννης Κων/νος – Παραλία Παλαιοπαναγιάς
5. Γκόντα Γρηγορία Κρυονέρι Γαλατά (Καβουρότρυπα)

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΨΑΣ