Σύγκληση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου – 12/3/2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Πληρ: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ.Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Email: shorafa@nafpaktos.gr
Τηλ: 2634360143 ΚΟΙΝ: κ. Δήμαρχο
Φαξ: 2634360121

Ναύπακτος 7-3-2018
Αριθ. Πρωτ.: 28

ΠΡΟΣ:
Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου»

Σας παρακαλούμε την Δευτέρα 12-3-2018 και ώρα 17:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής στον εσωτερικό χώρο του Κ.Υ.Ε. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (πρόχειρου γεύματος)», ιδιοκτησίας κ. ΛΥΚΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑΣ του Παναγή, που βρίσκεται επί της Πλατείας Κεφαλοβρύσου στην Ναύπακτο – Δ.Ε. Ναυπάκτου του Δήμου Ναυπακτίας.
2. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου.
3. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον εορτασμό της Μεγάλης Παρασκευής.
4. Έκφραση γνώμης σχετικά με την υπ’αριθμ.4280/28-3-2018 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «Δημιουργία θέσεων φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Μεναίχμου στο Ο.Τ.30».
5. Έκφραση γνώμης σχετικά με την υπ’αριθμ.672/12-1-2018 εισήγηση της Δ/σης Περιβάλλοντος με θέμα «Συμμετοχή στο πρόγραμμα καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς για το έτος 2018».

Ο πρόεδρος της
Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου

Πλούμης Νικόλαος