Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – 13/3/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143-160
FAX: 263436012

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 8-3-2018
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 4949

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»

Σας προσκαλούμε την Τρίτη 13-3-2018, και ώρα 13:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου.
2. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον εορτασμό της Μεγάλης Παρασκευής.
3. Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής στον εσωτερικό χώρο Κ.Υ.Ε. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ», ιδιοκτησίας της κ. ΓΚΟΝΤΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑΣ, που βρίσκεται στο Κρυονέρι της Τ.Κ. Γαλατά – Δ.Ε. Χάλκειας του Δήμου Ναυπακτίας.
4. Δημιουργία θέσεων φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Μεναίχμου στο Ο.Τ.30.

Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σύψας Ιωάννης