ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΔΡΕΑ ΚΟΖΩΝΗ

ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΔΡΕΑ ΚΟΖΩΝΗ
Ταχ. Δ/νση:Μεσολογγίου 40,
Ναύπακτος, Τ.Κ.30300
Πληρ: Τσέλιου Ιωάννα
Τηλ: 6944919940
email: imnav@otenet.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του νομικού προσώπου ιδιωτικού Δικαίου, με την επωνυμία <<ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΟΖΩΝΗ>>,
Προσκαλεί τους άμεσα ενδιαφερόμενους για υποβολή πρότασης αξιοποίησης / ανακαίνισης ακινήτου με την μορφή της μακροχρόνιας μίσθωσης.
Το ακίνητο βρίσκεται επί της οδού Ιλ.Τζαβέλλα, αριθμός 37 και Κοζώνη 2 στη Ναύπακτο του Νομού Αιτωλ/νίας και αποτελείται:
1ος όροφος επιφάνειας 239,14 Μ2 ο οποίος θέλει σημαντικές παρεμβάσεις εξωτερικά και κυρίως εσωτερικά. Το ακίνητο βρίσκεται εντός του ιστορικού τόπου της Ναυπάκτου (ΦΕΚ 300/ΑΑΠ/7-11-2011) και έχει κτισθεί το 1920 περίπου.
Ισόγειος χώρος στην δυτική πλευρά του κτιρίου επιφάνειας 60,00 Μ2 που θέλει παρεμβάσεις εσωτερικά και εξωτερικά.
Λήξη ημερομηνίας υποβολής προσφορών δύο (2) μήνες μετά την ημερομηνία ανάρτησης της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών. Ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών, 20 Μαρτίου 2018.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 20 Μαΐου 2018.
Για πρόσθετες πληροφορίες και αναλυτική πρόσκληση, στην Γραμματέα του Ιδρύματος κυρία Τσέλιου Ιωάννα, κινητό 6944-919940, τηλέφωνο 2634-0-27062 και email: imnav@otenet.gr

Μάρτιος 2018

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ