Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου – 3/4/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Ναύπακτος 30-3-2018
Αριθ. Πρωτ. 250

ΠΡΟΣ
Τα μέλη του Δ.Σ.
• Ασημακόπουλος Γεώργιος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
• Σμπούκης Βασίλειος
• Λομβαρδέα Παναγιώτη α/α
• Ζιαμπάρα Μαρία
• Τσέλιος Σπυρίδων
• Διοικητή Σημ/ρο Ά/Λ Τ Ναυπάκτου κα. Θωμοπούλου Μαρία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Δήμαρχο Ναυπακτίας κ. Λουκόπουλο Παναγιώτη

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου».

Την Τρίτη 3-4-2018 και ώρα 17:30 να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ξενία σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 & 234 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/8-6-2006) και του άρθρου 67 του N.3852/2010 και με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
2. Δέσμευση πιστώσεων και έγκριση δαπανών 2018.
3. Έγκριση Μελέτης-Έργου αποκατάστασης σκυροδέματος εξωτερικού προβλήτα Λιμένος Ναυπάκτου.
4. Έγκριση τευχών δημοπράτησης για το έργο με τίτλο: «Αποκατάσταση παραλιακών υφιστάμενων κρηπιδωμάτων Τ.Κ. Αντιρρίου Δ. Ε. Αντιρρίου (Δυτικός Προβλήτας Αντιρρίου)»
5. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Αφοι Πασίση Α.Ε. για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου για τη χρονική περίοδο από 1-04-2018 έως 31-10-2018 και για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ 8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων.
6. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κας Γεωργιοπούλου Ανδριάνας για παραχώρηση χρήσης χώρου στην περιοχή της Ψανής για την εγκατάσταση και λειτουργία ψυχαγωγικών παιχνιδιών (παιδικό περιστρεφόμενο, τρενάκι και κερματοφόρα) και για την χρονική περίοδο από 25/04/2018 έως και 31/08/2018.
7. Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου σε συνεργασία με το Lepanto Dive centre στη δράση «Let΄s Do it Greece 2018» η οποία θα διεξαχθεί την Κυριακή 29-04-2018.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ