Σύγκληση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου – 2/4/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Πληρ: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ.Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Email: shorafa@nafpaktos.gr
Τηλ: 2634360143 ΚΟΙΝ: κ. Δήμαρχο
Φαξ: 2634360121

Ναύπακτος 29-3-2018
Αριθ. Πρωτ.: 42

ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου»

Σας παρακαλούμε την Δευτέρα 2-4-2018 και ώρα 17:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ακύρωση της αριθ. 3/2018 απόφασης Δημοτικής Κοινότητας, σύμφωνα με την αριθ.43819/27-3-2018 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπονήσσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, και επανεξέταση της αριθ. 164/3-1-2018 Αίτηση –Υπεύθυνη- δήλωση του κ. Σταυρόπουλου Χρήστου, νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας «ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ’ για χορήγηση προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ‘ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ- ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ» με το διακριτικό τίτλο ‘manamana” που βρίσκεται επί της οδού θ. Νόβα 66 στη Ναύπακτο.
2. Έκφραση γνώμης για έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης κατά την διεξαγωγή του 7ου Διεθνή Αγώνα Δρόμου ΔΟΛΙΧΟΣ ΔΕΛΦΟΙ–ΟΛΥΜΠΙΑ, την 27 – 28 & 29 Απριλίου 2018 & 2ου Διεθνή Αγώνα ΠΑΜΕ ΡΙΟ.
3. Έκφραση γνώμης επί της υπ’αρ.28/2018 απόφασης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου περί αφαίρεσης ή μη περίφραξης δασυλλίου Ναυπάκτου.

Ο πρόεδρος της
Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου

Πλούμης Νικόλαος