Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας – 16/4/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143-160
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 12-4-2018
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 7032

ΠΡΟΣ
1. κ. κ Δημοτικούς Συμβούλους
2. κ. Δήμαρχο
3. κ. Πρόεδρο Δ.Κ. Ναυπάκτου

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας»

Σας προσκαλούμε, την Δευτέρα 16-4-2018, και ώρα 18:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Τοπική κανονιστική απόφαση κατά την διεξαγωγή του 7ου Διεθνή Αγώνα Δρόμου ΔΟΛΙΧΟΣ ΔΕΛΦΟΙ–ΟΛΥΜΠΙΑ, την 27 – 28 & 29 Απριλίου 2018 & 2ου διεθνή αγώνα ΠΑΜΕ ΡΙΟ. (εισηγητής κ. Σύψας)
2. Τροποποίηση Σχεδίου Πόλεως στα Ο.Τ. 368, 366, 369, Ανατολικές Επεκτάσεις Σχεδίου Πόλεως Ναυπάκτου (εισηγητής κ. Καρακώστας)
3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αφαίρεση ή μη περίφραξης του δασυλλίου Ναυπάκτου. (εισηγητής κ. Φράγκος)
4. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΜΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ (ΑΠΕ) Δ.Ε. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (Βομβοκού – Αφροξυλιά – Μαμουλάδα – Σκάλα – Νεοκάστρου» (εισηγητής κ. Καρακώστας)
5. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία Δ. Κ. Ναυπάκτου» (εισηγητής κ. Καρακώστας)
6. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική Οδοποιία Τ.K. Σίμης, Παλαιοπύργου, Ανθόφυτο» (εισηγητής κ. Καρακώστας)
7. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική Οδοποιία Τ.K. Κλεπάς» (εισηγητής κ. Καρακώστας)
8. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική Οδοποιία Τ.K. Μακύνειας» (εισηγητής κ. Καρακώστας)
9. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική Οδοποιία Τ.K. Μολυκρείου» (εισηγητής κ. Καρακώστας)
10. Έγκριση μελέτης και επιλογή διαδικασίας σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου με τίτλο «Αναπλάσεις και Οδοποιία ΔΕ Αποδοτίας και Πυλήνης». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
11. Παράταση συνολικής προθεσμίας του 1ου υποέργου «Χάραξη – δημιουργία ποδηλατικών διαδρομών στην Ορεινή Ναυπακτία» της πράξης «Δημιουργία ποδηλατικών, πεζοπορικών και ορειβατικών διαδρομών στην Ναυπακτία». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
12. Παράταση συνολικής προθεσμίας του 2ου υποέργου «Διαμόρφωση δικτύου ποδηλατικών διαδρομών στην Δυτική Ναυπακτία» της πράξης «Δημιουργία ποδηλατικών, πεζοπορικών και ορειβατικών διαδρομών στην Ναυπακτία». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
13. Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων στην Τ.Κ. Λυγιά Δ.Ε. Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
14. Δημιουργία θέσεων φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Μεναίχμου στο Ο.Τ.30. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
15. Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2017 Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας (εισηγητής κ. Καρακώστας)
16. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος. (εισηγητής κ. Σύψας).
17. Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου έτους 2018. (εισηγητής κ. Σύψας).
18. Υποβολή Προτάσεων υλοποίησης προγραμμάτων άθλησης για Όλους περιόδου 2018-2019 – Προγραμματισμός πρόσληψης 4 ατόμων Π.Φ.Α – Ορισμός υπευθύνου για θέματα σχεδιασμού και ως διοικητικά υπεύθυνο. (εισηγητής κ. Σύψας).
19. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους (εισηγητής κ. Σύψας)
20. Παροχή Υπηρεσιών. (εισηγητής κ. Σύψας)
21. Έγκριση πληρωμής λογαριασμών του έργου “Ανάπλαση σχολικών κτιρίων Δήμου Ναυπάκτου” από άλλη πηγή χρηματοδότησης”. (εισηγητής κ. Σύψας)
22. Έγκριση δαπανών φιλοξενίας των αθλητών του 7ου Διεθνή αγώνα δρόμου ΔΟΛΙΧΟΣ ΔΕΛΦΟΙ-ΟΛΥΜΠΙΑ 255 χμ. 27-28 & 29 Απριλίου 2018 & 2ο αγώνα δρόμου ΠΑΜΕ ΡΙΟ που οργανώνει η Οργανωτική Επιτροπή του Α.Σ ΟΛΥΜΠΙΟΙ. (εισηγητής κ. Σύψας)
23. Υποστήριξη και φιλοξενία των «Back Office Πληροφοριακών Συστημάτων» του Δήμου Ναυπακτίας από την «Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ», μέσω των υποδομών του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους (Government Cloud – G-Cloud) της «Κοινωνίας της Πληροφορίας (εισηγητής κ. Φράγκος)
24. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τρίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών (άρθρο 21 παρ.1 και 2 του ν.2190/94) του Δήμου μας για το έτος 2018 (πυροπροστασία). (εισηγητής κ. Φράγκος)
25. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών (άρθρο 21 παρ.1 και 2 του ν.2190/94) του Δήμου μας για το έτος 2018 (περισυλλογή αδέσποτων ζώων). (εισηγητής κ. Φράγκος)
26. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τρίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών (άρθρο 21 παρ.1 και 2 του ν.2190/94) του Δήμου μας για το έτος 2018 (ναυαγοσώστες). (εισηγητής κ. Φράγκος).
27. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών έτους 2018 (έκτακτων αναγκών) της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου μας (εργάτης για το βυτιοφόρο). (Εισηγητής κ. Φράγκος).
28. Έγκριση τεύχους Τεχνικών Δεδομένων και επιλογή της διαδικασίας σύναψης Δημόσιας Σύμβασης της μελέτης: «Εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών μελετών του ΕΠΑΛ Ναυπάκτου». (εισηγητής κ. Κοτσανάς)
29. Έγκριση Μνημονίου «Για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμικών φαινομένων» στο Δήμο Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Κοτσανάς)
30. Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού στην Δ.Ε. Ναυπάκτου. (εισηγητής κ. Κοτσανάς)
31. Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού στην ΤΚ Γαλατά. (εισηγητής κ. Κοτσανάς)
32. Τοποθέτηση βοηθητικής επαφής στην Δ.Ε. Αντιρρίου. (εισηγητής κ. Κοτσανάς)
33. Τοποθέτηση βοηθητικής επαφής στην Τ.Κ. Μαμουλάδας Ναυπάκτου. (εισηγητής κ. Κοτσανάς)
34. Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης του ΚΑΠΗ στη Τ.Κ Γαλατά. Έγκριση δαπανών. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς).
35. Διοργάνωση εκδηλώσεων για την επέτειο από την Απελευθέρωση της Ναυπάκτου & έγκριση δαπανών (εισηγητής κ. Σιαμαντάς).
36. Διοργάνωση Μαθητικού Φεστιβάλ Μοντέρνων Χορών & έγκριση δαπανών». (εισηγητής κ. Σιαμαντάς).
37. Επικαιροποίηση της 13/1998 απόφασης του Κοινοτικού Συμβουλίου Σκάλας, ύστερα από αίτηση του κ. Νικολάου Ρήγα και ορισμός μελών που θα συμμετάσχουν στην επιτροπή εκτίμησης της αξίας προς ανταλλαγή ακινήτων (εισηγητής κ. Καρακώστας)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κοτρωνιάς Θωμάς

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)
1. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
2. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
3. Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
4. Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
5. Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)
1. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας.
2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών.
3. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου.
4. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
5. Ο.ΣΥ.Ν.
6. Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.