Κατεπείγουσα Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – 16/4/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143-160
FAX: 263436012

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 13-4-2018
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 7085

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: «Κατεπείγουσα Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»

Σας προσκαλούμε την Δευτέρα 16-4-2018, και ώρα 13:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Τοπική κανονιστική απόφαση κατά την διεξαγωγή του 7ου Διεθνή Αγώνα Δρόμου ΔΟΛΙΧΟΣ ΔΕΛΦΟΙ–ΟΛΥΜΠΙΑ, την 27 – 28 & 29 Απριλίου 2018 & 2ου Διεθνή Αγώνα ΠΑΜΕ ΡΙΟ.
2. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ», ιδιοκτησίας της κ. Ζιαμπάρα Αντωνίας του Γεωργίου, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Μηλιάς – Δ.Ε. Πυλήνης του Δ. Ναυπακτίας.
3. Τροποποίηση σχεδίου πόλεως στα Ο.Τ.368, 366, 369 ανατολικές επεκτάσεις σχεδίου πόλεως Ναυπάκτου.
4. Απόφαση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου περί αφαίρεσης ή μη περίφραξης δασυλλίου Ναυπάκτου.

Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Φράγκος Αντώνιος