Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας – 25/4/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143-160
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 20-4-2018
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 7559

ΠΡΟΣ
1. κ. κ Δημοτικούς Συμβούλους
2. κ. Δήμαρχο
3. κ. Πρόεδρο Δ.Κ. Ναυπάκτου

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας»

Σας προσκαλούμε, την Τετάρτη 25-4-2018, και ώρα 19:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Αποδοχή της συμμετοχής του Δήμου Ναυπακτίας στο πρόγραμμα Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού», για την προμήθεια ενός καινούργιου Αυτοκινούμενου σαρώθρου και ενός καινούργιου εκσκαφέα φορτωτή ισότροχου. (εισηγητής κ. Κοτσανάς)
2. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ναυπακτίας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου με θέμα «Συντήρηση – βελτίωση μονοπατιού από θέση «Ραχούλα» έως το γεφύρι «Κότσαλου» της Δορβιτσάς στην Τοπική Κοινότητα Σίμου Δημοτικής Ενότητας Πυλλήνης, Δήμου Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος. (εισηγητής κ. Σύψας).
4. Έγκριση δαπάνης για επιχορήγηση Αθλητικών Σωματείων – διάθεση πίστωσης. (εισηγητής κ.Σύψας)
5. Επιχορήγηση πολιτιστικού Συλλόγου Ρίζας ΔΕ Αντιρρίου. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
6. Επιχορήγηση εκπολιτιστικού Συλλόγου Καλαβρούζας Δ.Ε. Χάλκειας. (εισηγητής κ.Σιαμαντάς)
7. Επιχορήγηση του πολιτιστικού Συλλόγου Νεοκάστρου «ΤΟ ΝΕΟΚΑΣΤΡΟ» για την εκδήλωση «Γιορτή των Βλάχων. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
8. Επιχορήγηση Συλλόγου Γυναικών Γαλατά «Αρμονία». (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
9. Λήψη απόφασης για να τεθεί το 2ο Πανελλήνιο Μαθητικό Θεολογικό συνέδριο υπό την αιγίδα του Δήμου Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
10. Έγκριση δαπάνης μίσθωσης λεωφορείου για συμμετοχή σε πολιτιστική εκδήλωση. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
11. Έγκριση επιλογής νηπίων στους Δημοτικούς Παιδικούς- Βρεφονηπιακούς Σταθμούς (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
12. Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών-Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Ναυπακτίας (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
13. Εξειδίκευση των κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων και την μοριοποίησή τους για την επιλογή των νηπίων – βρεφών στους Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Ναυπακτίας για την σχολική περίοδο 2018-2019. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
14. Μηνιαία καταβολή Τροφείων στους Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Ναυπακτίας για την σχολική περίοδο 2018-2019. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
15. Επέκταση Δημοτικού φωτισμού Τ.Κ Μαμουλάδας. (εισηγητής κ. Κοτσανάς)
16. Επέκταση Δημοτικού φωτισμού Τ.Κ Ελευθέριανής. (εισηγητής κ. Κοτσανάς)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κοτρωνιάς Θωμάς

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)
1. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
2. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
3. Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
4. Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
5. Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)
1. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας.
2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών.
3. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου.
4. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
5. Ο.ΣΥ.Ν.
6. Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.