Κατεπείγουσα Σύγκληση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου – 25/4/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Πληρ: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ.Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Email: shorafa@nafpaktos.gr
Τηλ: 2634360143
Φαξ: 2634360121

Ναύπακτος 24-4-2018
Αριθ. Πρωτ.: 56

ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου

ΚΟΙΝ: κ. Δήμαρχο

ΘΕΜΑ: «Κατεπείγουσα Σύγκληση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου»

Σας παρακαλούμε την Τετάρτη 25-4-2018 και ώρα 17:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε Κατεπείγουσα συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

1. Έκφραση γνώμης επί της υπ’αριθμ.22890/2-4-2018 εισήγησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για χορήγηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ του κ.Αλαφοδήμου Γεωργίου επί της οδού Ευθυμίου Πλαστήρα 6 στη Ναύπακτο.

2. Έκφραση γνώμης επί της υπ’αριθμ.7364/18-4-2018 αίτησης εκπροσώπου Κοινωνικού Ιατρείου – Φαρμακείου Ναυπακτίας για παραχώρηση χώρου στην πλατεία Λιμένος.

3. Συζήτηση για τον ποδηλατοδρόμο της πόλης Ναυπάκτου.

Ο πρόεδρος της
Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου

Πλούμης Νικόλαος