Σύγκληση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης – 9/5/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Ταχ.Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37,
Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30-4-2018
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 8121

Π Ρ Ο Σ
1.Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
2. Επικεφαλής Δημοτικών παρατάξεων
3. Πρόεδρο Δ.Κ. Ναυπάκτου

ΚΟΙΝ.: 1.κ.κ.Αντιδημάρχους
2.κ.κ.Διευθυντές Υπηρεσιών του Δήμου

ΘΕΜΑ : «Σύγκληση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης»

Σας προσκαλούμε την 9-5-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του N.3852/2010 με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

• Συζήτηση για την εφαρμογή συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης στην κεντρική περιοχή της Δ.Κ. Ναυπάκτου.

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι την 10-5-2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία.

Δείτε σχετικά έγγραφα εδώ.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της
Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Λουκόπουλος Παναγιώτης