Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – 16/5/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143-160
FAX: 263436012

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 11-5-2018
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 9033

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»

Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 16-5-2018, και ώρα 13:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

• Χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στον εσωτερικό χώρο Κ.Υ.Ε. «ΚΑΦΕΝΕΙΟ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ», ιδιοκτησίας της κ. Τριανταφύλλου Παρασκευή του Σωτηρίου, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Μακύνειας – Δ.Ε. Αντιρρίου του Δήμου Ναυπακτίας

Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Φράγκος Αντώνιος