Απομάκρυνση φερτών υλικών από τον Λιμένα Ναυπάκτου και την είσοδο αυτού

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου (ΔΛΤΝ)

Θέμα: Απομάκρυνση φερτών υλικών από τον Λιμένα Ναυπάκτου και την είσοδο αυτού

Εγκρίθηκε από τον Γενικό Γραμματέα Λιμένα, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων το έργο «Απομάκρυνση φερτών υλικών από τον βυθό και την είσοδο του Λιμένα Ναυπάκτου».
Δεδομένου ότι ήδη για το εν λόγω έργο έχουν γνωμοδοτήσει θετικά οι αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες και το ΔΛΤΝ έχει προβεί στη δέσμευση των πιστώσεων για την εκτέλεση του έργου, αναμένεται άμεσα να αρχίσουν οι εργασίες.
Σημειώνεται ότι για πρώτη φορά εκδίδονται οι σχετικές άδειες, μετά την γνωμοδότηση του Τμήματος Αναστύλωσης Βυζαντινών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο με έγγραφο του απαγόρευσε την χρήση βαρέου τύπου μηχανημάτων (τσάπες κλπ), όπως μέχρι πρότινος πραγματοποιούντο οι εργασίες, λόγω κινδύνου ρηγματώσεων στον Λιμένα.

Η απομάκρυνση των φερτών υλικών θα γίνει με τη χρήση αντλίας αναρρόφησης από δύτες, όπως έχει ήδη αποφασίσει και προτείνει το ΔΛΤΝ.
11/5/2018

Ο Πρόεδρος του ΔΛΤΝ
Αντώνιος Φράγκος