Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου – 17/5/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Ναύπακτος 11-5-2018
Αριθ. Πρωτ. 439

ΠΡΟΣ
Τα μέλη του Δ.Σ.
• Ασημακόπουλος Γεώργιος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
• Σμπούκης Βασίλειος
• Λομβαρδέα Παναγιώτη α/α
• Ζιαμπάρα Μαρία
• Τσέλιος Σπυρίδων
• Διοικητή Σημ/ρο Ά/Λ Τ Ναυπάκτου κα. Θωμοπούλου Μαρία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Δήμαρχο Ναυπακτίας κ. Λουκόπουλο Παναγιώτη

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου».

Την Πέμπτη 17-5-2018 και ώρα 19:30 να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ξενία σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 & 234 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/8-6-2006) και του άρθρου 67 του N.3852/2010 και με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
2. Δέσμευση πιστώσεων και έγκριση δαπανών 2018.
3. Έγκριση του υπ΄ αριθ. 1 πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Πλωτών προβλητών (Αριθμ. Διακήρυξης 311/17-04-2018)
4. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Τσιλιγιάννη Θεοφάνη του Αθανασίου για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου για τη χρονική περίοδο από 10-05-2018 έως 10-09-2018 και για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ 8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων.
5. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κας Καντζά Χριστίνας του Κωνσταντίνου για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου για τη χρονική περίοδο από 1-05-2018 έως 31-10-2018 και για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ 8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων.
6. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Ζορμπά Περικλή του Γεωργίου για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου για τη χρονική περίοδο από 1-05-2018 έως 1-11-2018 και για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ 8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων.
7. Λήψη απόφασης επί της αιτήσεως κας Μεταξά Κωνσταντίνας του Διονυσίου για παραχώρηση του χώρου, στην περιοχή παραλίας Ψανής , απέναντι από το πρώην Lido (χώρος από επιχ/ση Περιγιάλι έως το πρώην ξενοδοχείο Lido) για το χρονικό διάστημα από 15-6-2018 έως 31-8-2018
8. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Αφοί Πασίση ΑΕ. για έγκριση τοποθέτησης προσωρινής ντουζιέρας στον παραχωρούμενο χώρο Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου προς τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ξαπλώστρων & ομπρελών παραχώρηση απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ 8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων.
9. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Ευαγγέλου Ιωάννη για διαγραφή κλήσεως παραβάσεως ΚΟΚ από τον 78/2016 Χρηματικό κατάλογο ΔΛΤΝ ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του από 18-04-2018 κατασχετήριου.
10. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως AUTOHELLAS ATEE (εκπρόσωπος εταιρείας κ. Βλάσσης Ντρούδης Γεώργιος) για διαγραφή κλήσεων παραβάσεως ΚΟΚ από τον 78/2016 Χρηματικό κατάλογο ΔΛΤΝ ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του από 18-04-2018 κατασχετήριου.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ