Παράταση για την υποβολή σχεδίων βελτίωσης – Δημοσιοποίηση της αρ. πρωτ. 3299/23-4-2018 τροποποίησης της υπ. αριθ. 13849/14-12-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο Υπομέτρο 4.1 “Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλεύσεις” του ΠΑΑ 2014 – 2020

Δείτε το πλήρες κείμενο εδώ.